Kaj je link oz. povezava?

Link ali tako imenovana "hiperpovezava", krajše: povezava ali tudi povratna povezava, povezuje različne podstrani ali spletna mesta med seboj. Optimizacija za iskalnike (SEO) je danes pomembnejša kot kadarkoli prej.

Zlasti povratne povezave imajo odločilno vlogo v algoritmih iskanja in ocenjevanja številnih iskalnikov. Za zagotovitev visokih položajev v iskalnikih je zato potrebna uspešna SEO strategija. Za oblikovanje takšne strategije najprej analiziramo profil povratnih povezav stranke in pomagamo pri ustvarjanju povratnih povezav.

Kaj je link oz. povezava?

Link je povezava v internetu. Sklop povezav je ključna funkcionalnost svetovnega spleta. Če ne bi bilo povezav, bi bila vsaka stran na internetu samostojna in praktično odrezana od vseh drugih strani. Internet v bistvu ne bi bil več omrežje, če strani ne bi bile povezane med seboj.

Uporaba povezav

Spletno mesto ima praviloma več kot eno stran oz. podstran. Zato obstajajo povezave z ene strani na drugo (in nazaj). Poleg tega je mogoče imeti povezave na tujih straneh. V standardu HTML5 se povezave uporabljajo tako, da jih je mogoče namestiti okoli skoraj vseh vrst elementov ali skupin elementov. To vključuje na primer sezname, odstavke, celotne dele besedila, članke ali poglavja. Na kratko: praktično vse razen interaktivne vsebine, kot so druge povezave, zvok, video, iframe itd.

Neuradno se te povezave imenujejo povezave na ravni blokov, ki v prejšnjih različicah HTML niso obstajale. Takrat je bilo dovoljeno le povezovanje besedila, slik in vdelanih elementov. Slednji se nanaša na elemente, ki so odgovorni za označevanje formulacij besedila, npr. em, strong, cite itd. Pri povezavah na ravni bloka mora biti uporabnik pozoren na nekatere vidike dostopnosti. To še posebej velja za bralnike zaslona, ki povezave na ravni blokov obravnavajo drugače.

Če želite ustvariti povezave, niste omejeni na ustvarjanje povezav izključno na drugih spletnih straneh. To je mogoče tudi za kateri koli URL naslov, e-poštni naslov ali datoteke, ki jih morajo potencialni obiskovalci prenesti. Na ta način lahko ustvarite tudi druge vrste povezav.

Povezava se lahko nanaša tudi na sidro, na primer, če je bila ustvarjena z id. S klikom na povezavo uporabnik skoči neposredno na razdelek v okviru trenutne strani, ki vsebuje sidro.

Kaj dosežemo s povezavami?

V standardni obliki lahko besedilo povezave tudi spremenite, kot povezavo pa lahko nastavite tudi sliko.

Struktura HTML povezave

Struktura ali anatomija povezave je sestavljena iz dveh glavnih delov: ciljnega naslova in besedila, ki spominja na nekakšno etiketo. Prvi del je ciljni naslov in je pravzaprav najpomembnejša sestavina. Ustvarjalec z njim določi, kaj se zgodi, ko kliknete povezavo.

Kakšno obliko ima HTML povezava?

Struktura povezave bi bila videti tako:

Ustvarjalec povezave vpiše <a href="stran.html">, kjer je stran.html URL ciljnega spletnega mesta.

Nato je treba vnesti besedilo povezave, tj. niz, ki je privzeto podčrtan in barvno označen. Ko obiskovalec klikne na to, bo preusmerjen na spletno stran z imenom stran.html).

Najpogostejša vrsta povezav povezuje spletne strani med seboj. Neredko vsebujejo tudi povezave na določene ciljne naslove na drugih spletnih mestih, tako imenovana sidra. Vsi ciljni naslovi so opredeljeni z naslovom URL in so obiskovalcem običajno vidni le v vrstici stanja brskalnika.

Drugi glavni del povezave je besedilo povezave. S klikom nanj uporabnik doseže cilj. Ni nujno, da je cilj vedno besedilo. Lahko je tudi slika ali slika in besedilo. Privzeto je besedilo povezave v brskalniku prikazano podčrtano in v modri barvi. Vendar lahko to preprosto spremenite s CSS kodo.

Ko je besedilo povezave vneseno in obiskovalec klikne nanjo, je preusmerjen na spletno stran stran.html).

Če želite ustvariti sidro, postavite kazalec na začetno oznako elementa, na katerega bo obiskovalec skočil. V drugem koraku vnese id="ciljno-sidro", pri čemer besedo ciljno-sidro, ki je tukaj zapisano z malimi črkami, nadomestite z besedilom. Med imenom elementa in id mora biti presledek.

Povratne povezave

Povratna povezava oz backlink vodi na drugo spletno mesto. Z vidika SEO ima število povratnih povezav pomembno vlogo. Te povezave odločilno vplivajo na pomembnost spletnega mesta.

Upravljavec spletnega mesta ni obveščen, ali je njegovo spletno mesto prejelo povratno povezavo in običajno ne more vplivati na povratne povezave. Vendar lahko prikaže povratne povezave z določenimi orodji, kot je ahrefs, in povratnimi povezavami spletnega strežnika z uporabo določenih orodij.

Ker upravljavec spletnega mesta nima vpliva, številni iskalniki vključujejo to vrsto povezave v svoje iskalne in ocenjevalne algoritme. Izmenjave besedilnih povezav, družbene zaznamke, sporočila za javnost, imeniki člankov in neželena pošta služijo za ustvarjanje več povratnih povezav. Vplivajo tudi na besedilo povezav in priljubljenost povezav.

Razlikujemo tudi med povratnimi povezavami dofollow in nofollow. S povezavo dofollow dajete Googlu signale zaupanja za povezano spletno mesto in tako povečujete priljubljenost povezave. S povezavo nofollow pa Googlu sporočite, da Googlebot ne sme slediti spletnemu mestu. Zato spletno mesto prek povezave ne prenaša nobenega zaupanja in tako nima pozitivnega vpliva na uvrstitev iskalne besede.

Povezovalna razmerja

Povezava ima lahko na primer vlogo pri razmerjih med dokumenti. Kot je bilo omenjeno zgoraj, je mogoče vzpostaviti različne vrste povezav. Pri tem je mogoče posredovati informacije o razmerju med dvema viroma. Različni uporabniški programi jih lahko prikazujejo na različne načine. Na primer kot orodna vrstica ali spustni meni, sestavljen iz več povezav.

Kaj je landing page oz. pristajalna stran?

Landing page oz. pristajalna stran je posebna podstran, na katero je potencialna stranka usmerjena neposredno iz oglasa ali rezultatov iskanja. Glavni namen pristajalne strani je spodbuditi stranko k določenemu dejanju.

V ta namen stran vsebuje informacije, ki jasno ustrezajo iskalni besedi ali oglasu in so združene z ustreznimi zahtevami za ukrepanje (Call-to-Action). To je lahko na primer gumb, ki sproži nakup ali navezavo stika. Uspešna konverzija je dosežena, ko je posredovanje zaključeno.

Načeloma lahko kot landing page oz. pristajalna stran deluje vsaka spletna stran, ki jo je zajel iskalnik. Pogosto so ustrezne strani ustvarjene posebej za ključne besede oz. iskalne izraze ali oglase, ki so objavljeni zanje. Ti niso prikazani v glavni navigaciji spletnega mesta, temveč se prikažejo le, če neposredno obiščete URL pristajalne strani. Kljub temu mora biti vsaka podstran na spletnem mestu strukturirana tako, da vodi k izpolnitvi cilja konverzije.

Cilji pristajalnih strani

Pristajalne strani morajo izpolnjevati tri glavne cilje:

Izpolnitev pričakovanja

To pomeni, da se morajo iskalni izrazi in prikazani oglasi ujemati s kontekstom oglaševanja. Zato so na pristajalni strani še posebej pomembne informacije, ki jih stranka pričakuje. Če je na strani na primer na voljo e-knjiga na temo razvoja aplikacij, morajo biti na strani seveda tudi ustrezni iskalni izrazi - npr. "razvoj aplikacije" ali "programiranje aplikacije".

Gradnja zaupanja

Obiskovalec na pristajalni strani običajno potrebuje le zelo kratek čas, da se odloči, ali zaupa strani ali ne. Če njegova pričakovanja niso izpolnjena (glej 1. točko) ali stran ne naredi kakovostnega vtisa, potencialni kupec hitro zapusti pristajalno stran - brez zaključka.

Uspešen zaključek

Pristajalne strani so namenjene predvsem temu, da obiskovalca spodbudijo k ukrepanju. Potencialno stranko je treba jasno usmeriti v pravo smer. Če se na primer nekaj prodaja, ne sme manjkati jasna navedba možnosti nakupa.

Želeno dejanje je lahko tudi ustvarjanje tako imenovanih marketinško kvalificiranih leadov (MQL). V tem primeru obiskovalec pristajalne strani izrazi nezavezujoč interes, na primer, ko se z vpisom svojega imena in e-poštnega naslova v obrazec naroči na e-novice.

Prednosti pristajalne strani

Ciljne pristajalne strani imajo za lastnika spletnega mesta več funkcij. Predvsem se odzivajo na potrebe uporabnika. Zato mora biti stran popolnoma prilagojena ciljni skupini, ki je bila predhodno dobro raziskana. Na ta način se lahko oglaševalec natančno odzove na potrebe in uporabnikom zagotovi odgovore na njihova vprašanja.

Pri pristajalni strani mora biti vedno v ospredju dobra vsebina. Namesto preveč optimiziranih SEO besedil mora vsebina uporabniku zagotavljati resnično dodano vrednost. Besedila ali videoposnetki morajo biti zanimivi, vsebovati informacije in nato uporabnika spodbuditi k nakupu. Privlačna vsebina tako po eni strani služi za negovanje podobe, po drugi strani pa za promocijo izdelka.

Za lastnika pristajalne strani je seveda v ospredju prodaja izdelkov ali storitev. To lahko storite neposredno (npr. gumb za nakup) ali posredno (npr. naročnina na novice in ustvarjanje MQL). Še posebej velika prednost pri tem je, da dobra pristajalna stran deluje sama po sebi. Ciljna skupina se jasno osredotoči na izdelek ali storitev, kar zmanjšuje izgube in vodi k večjemu številu konverzij.

Izdelava pristajalne strani

Cilj pristajalne strani so vedno potrebe ciljne skupine. Odgovori na vprašanja so glavni cilj, da se vzbudi zanimanje in zgradi zaupanje. Drugi korak je sklenitev posla, npr. v obliki prodaje. Vsaka ciljna skupina je drugačna, kar mora odražati tudi stran, ki ji je namenjena.

Landing page oz. pristajalna stran

Struktura pristajalne strani

Pristajalna stran mora ustrezati določeni strukturi, da lahko govorimo o uspešni pristajalni strani.

Tukaj so pomembni elementi, na katere je potrebno biti pozoren pri izdelavi pristajalne strani:

CGP (Celostna grafična podoba) skladnost

Pristajalna stran mora imeti rdečo nit oz. prepoznavno vrednost z jasnim sklicevanjem na podjetje. To pomeni, da morajo biti logotip, tipografija, barve in oblika oblikovanja skladni s celostno grafično podobo podjetja.

Naslov

Naslov mora biti smiseln, saj potencialni kupci najprej preletijo stran in iščejo želene informacije. Zato so naslov in vsi podnaslovi še posebej pomembni. Če so privlačni in vzbujajo radovednost, se bodo obiskovalci zadržali veliko dlje na strani.

Slike

Tako kot naslovi tudi privlačne in tematsko primerne slike pomagajo stranki, da stran hitreje razume. To so lahko na primer koristne infografike ali slike izdelkov.

Informacije o izdelku

Če želite prodajati izdelke ali storitve, morate na pristajalni strani navesti tudi ustrezne informacije. Nobena stranka ne bo kupila izdelka, če ne bo natančno vedela, kaj to je. Še posebej pomembno je, da se stranki predstavijo prednosti izdelka in zakaj ga mora nujno imeti. Med pomembne informacije sodi tudi cena, saj se kupci pogosto odločajo o nakupu na podlagi stroškov.

Podatki za poizvedbo

Kompaktni obrazci, ki jih je mogoče hitro izpolniti, so koristni za pristajalne strani brez neposredne prodaje. Če cilj strani ni prodaja, temveč ustvarjanje potencialnih strank, ali če je na primer po izdelku veliko povpraševanje in je začasno razprodan.

Vendar pa poizvedbe o podatkih ne smejo uiti izpod nadzora - po eni strani zaradi veljavnih predpisov o varstvu podatkov (GDPR), po drugi strani pa zato, da ne bi odvrnili strank. Za pošiljanje ciljno usmerjenih informacij potencialnim strankam praviloma zadostujeta ime in e-poštni naslov.

Poziv k akciji (Call-to-Action)

Gumb za poziv k akciji je najpomembnejši interakcijski element na pristajalni strani. Oblikovana mora biti privlačno in spodbujati želeno dejanje (npr. nakup, sklenitev pogodbe, vnos podatkov).

Landing page oz. pristajalna stran

Načini generiranja obiskovalcev na pristajalni strani

Vsak lastnik spletne strani si želi, da bi imel veliko obiskov na svoji spletni strani, saj se posli sklepajo le takrat, ko obiskovalci prihajajo. Za pristajalne strani pa velja naslednje: cilj ne sme biti vsak promet, temveč pravi promet – tisti, ki se spremeni v konverzijo.

V praksi to običajno pomeni, da je treba pritegniti čim več strank, ki so pripravljene opraviti plačati za izdelek oz. storitev in čim manj tistih, ki odidejo, ne da bi sklenili posel.

Kakovost pred količino velja tudi za promet. Da bi dobili veliko kvalificiranih zadetkov, je potrebna dobra strategija. Na eni strani pri vzpostavitvi pristajalne strani, na drugi strani pa pri njenem oglaševanju.

Klasičen primer je oglaševanje na iskalnikih (SEA), na primer Google Ads. Iz oglasa so potencialne stranke preusmerjene na pristajalno stran. Obiskovalec, ki je prek oglasa prišel na pristajalno stran, je pred tem iskal ustrezno iskalno besedo. Stopnja konverzije je v primerjavi z "običajnim spletnim mestom" običajno višja, bolj ko pristajalna stran ustreza iskani temi.

Družabna omrežja, kot je Facebook, so še en priljubljen način za usmerjanje uporabnikov na določene pristajalne strani. Upravljavec lahko prek družabnih medijev posebej razpošlje majhne "predoglede", zaradi katerih ljudje želijo klikniti na priloženo povezavo. Na primer, uporabnike je treba nagovoriti s tematsko primernim videoposnetkom ali grafiko in jih navdušiti, da lahko nato na pristajalni strani dobijo več informacij.

Poleg tega lahko uporabnike na pristajalno stran pripeljete tudi prek e-poštnega trženja. V tem primeru so v e-poštnih sporočilih in glasilih razpršene usmerjene povezave do tem, ki so zanimive za ciljno skupino. Tudi na tem področju velja, da bolj ko se vsebina marketinških e-sporočil ujema z interesi strank, večja je pričakovana prodaja.

Poleg aktivnega povezovanja prek različnih kanalov je mogoče vsako spletno mesto doseči tudi prek rezultatov organskega iskanja, npr. običajnega iskanja v Googlu. Vendar veliko spletnih mest ni posebej dobro uvrščenih, zato jih ne najdete na vrhu strani z rezultati iskalnikov (SERP).

Optimizacija za določene ključne besede je zato bistvenega pomena za vsako pristajalno stran. Raziskave kažejo, da večina uporabnikov za želeno temo preleti kvečjemu prvo stran z rezultati iskanja - dlje ko se iskalni zadetek pomika navzdol, manj verjetno je, da ga bodo kliknili.

Zadnja možnost, ki jo je treba omeniti, je oglaševanje brez povezave. To vključuje na primer oglase v revijah, na radiu ali televiziji. Zaradi velike razširjenosti pametnih telefonov so se QR kode za posredovanje povezav uveljavile zlasti v tiskanih medijih. Vendar pa lahko tiskane kampanje včasih prinesejo precej slabše rezultate kot na primer SEA oglasi ali oglasi v družabnih medijih zaradi velikih izgub pri razpršitvi. Kot vedno je to odvisno od ciljne skupine, saj je skupino ljudi, ki bere samo tiskane revije, najbolje doseči z ustrezno kampanjo.

WordPress – ustvarite svojo pristajalno stran

WordPress, kot priljubljen sistem za upravljanje vsebine omogoča enostavno izdelavo pristajalne strani. Zaradi možnosti uporabe predlog za pristajalne strani v WordPressu in njihove večkratne uporabe je ta CMS sistem idealen za izdelavo takšnih strani v primeru, da niste vešči v izdelavi spletnih strani. V ta namen lahko uporabite enega izmed priljubljenih graditeljev spletnih strani – Bricks, Elementor, Brizy ipd. ali pa se lotite ustvarjanja kar v WordPress naravnem okolju, imenovanem Gutenberg.

Ne glede na izbrano možnost, lahko ustvarite poljubnego število pristajalnih strani. Eventuelno npr. za vsako ključno besedo ustvarite svojo pristajalno stran. Samo vsebino in posamezne elemente je seveda pri tem treba prilagoditi ustreznemu namenu. Izdelava pristajalne strani v WordPress sistemu je dokaj preprosta in zaradi tega dobra osnova za nadaljno širitev vašega spletnega poslovanja.

Kaj je lead oz. potencialni kupec?

Lead bi v slovenščino najbolj preprosto prevedli kot potencialni kupec. Sam pojem označuje prejem kontaktnih podatkov osebe, ki se zanima za vaše storitve oz. izdelke. Torej gre za način pridobivanja strank in vsaka takšna potencialna stranka se angleško imenuje lead oz. potencialni kupec.

Pri spletnem trženju ima generiranje potencialnih kupcev oz. leadov pomembno vlogo, saj je glede na panogo bistvenega pomena za pridobivanje novih stikov.

V nadaljnjem poteku prodajnega procesa se filtrirajo najbolj primerni leadi za vaše podjetje in se razvrstijo kot MQL (Marketing qualified leads) oz. kandidati, kvalificirani za trženje, in po potrebi kot SQL (Sales qualified leads) kandidati, kvalificirani za prodajo.

Primeri leadov oz. potencialnih kupcev

Z izrazom lead se lahko označujejo različne oblike stikov.

Tukaj je nekaj primerov pridobivanja (generacije) leadov:

Razvrstitev potencialnih kupcev v prodajnem lijaku

Prodajni lijak je model za razvrščanje tržnih dejavnosti. Še posebej razširjen je v B2B  sektorju. V "prodajnem lijaku" so potencialni kupci takoj na drugem mestu za obiskovalci, ki (še) niso vzpostavili stika.

Na tretjem in četrtem mestu v prodajnem lijaku sta MQL (Marketing Qualified Lead) in SQL (Sales Qualified Lead). Zainteresirane stranke tako postopoma postanejo stranke podjetja.

Obiskovalci, ki nameravajo opraviti nakup, so najprej obveščeni o trženju podjetja in njihovo zanimanje je vzbujeno. Na koncu zainteresirane stranke postanejo stranke, za katere od takrat naprej skrbi prodajni oddelek.

Razvrstitev leadov oz. potencialnih kupcev v prodajnem lijaku
Razvrstitev leadov oz. potencialnih kupcev v prodajnem lijaku

MQL – Marketing qualified lead

Marketing qualified lead (MQL) oz. kandidat primeren za marketing, je naslednja stopnja potencialnega kupca. To je zato, ker je na začetku vodilni vir le vsak kontaktni podatek. Šele ko je potencialna stranka uvrščena med MQL, je jasno, da je tudi kandidat za vaše podjetje. To med drugim pomeni, da so (ali so lahko) potrebe stranke pokrite s ponudbo storitev ali izdelkov podjetja.

Pomembna je lahko tudi regionalna razvrstitev: podjetje, ki posluje samo lokalno, ne bo sprejemalo naročil iz drugih regij ali držav in takšni potencialni kupci ne prejmejo statusa MQL.

Za razvrstitev v kategorijo MQL je pomembno tudi, ali je kontakt prava oseba za to temo. "Napačen" lead lahko spremenite v MQL tako, da povprašate po kontaktni osebi.

SQL – Sales qualified lead

Statusu MQL sledi status Sales qualified lead (SQL) oz. kandidat za prodajo. Ta izraz opisuje stik, ki ima konkretno namero za nakup izdelka ali storitve. Za uvrstitev v to kategorijo morajo biti izpolnjeni naslednji dejavniki:

Stranka

Ko enkrat potencialni kupec oz. lead opravi nakup, govorimo o stranki, saj je naša strategija bila uspešno izpeljana.

Top homeapartmentmagic-wandenvelopeinboxbookusercartphone-handsetmap-markerlaptop-phonegiftdiamondearthmagnifierlayers